Vrnjacka Banja Apartmani


Banja Vrdnik

Banja Vrdnik lokacija i položaj

Banja Vrdnik se nalazi u Vojvodini (središnji deo Srema) na južnoj strani padina Fruške gore. Banja je smeštena na nadmorskoj visini od 210 m. Okružena je bujnom vegetacijom koju čine potoci i prirodne lepote fruškogorskih šuma. Od Rume je udaljena 20 km, od Novog Sada 24 km, a od Beograda 80 km.

Banja Vrdnik indikacije, lečenje i prevencija bolesti

1. deformiteti kod zglobova i kičmenog stuba.
2. vanzglobni reumatizam;
3. postoperativna stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba;
4. oboljenja perifernog centralnog motornog neurona (neuritisi, neuropatije, pareze, paralize i dr.);
5. rekovalescentna stanja;
6. svi oblici reumatskih oboljenja (hronični degenerativni reumatizam koštano zglobnog aparata i kičmenog stuba);
7. bolni sindromi različitog porekla;
8. respiratorna i ginekološka oboljenja, migrenozna stanja;

Banja Vrdnik prirodni lekoviti faktori i lekovita svojstva

U Banji Vrdnik preovlađuje umereno-kontinentalna klima sa malo padavina, odsustvom vetrova i velikom insolacijom od preko 2.200 časova. Zbog čistog vazduha Banja Vrdnik se svrstava i u red vazdušnih Banja. Banja je bogata termomineralnim vodama. Njene vode spadaju u red homeo-termi, temperatura vide iznosi oko 32,8° C. U balneološke svrhe koristi se kupanjem.

Banja Vrdnik manastiri, crkve, kulturno-istorijski spomenici

Okolina Banje Vrdnik veoma je bogata kulturno istorijskim spomenicima. U samoj Banji nalazi se manastir Ravanica i Vrdnička kula - lokalitet iz Rimskog doba. U blizini banje je i 16 fruškogorskih manastira, a na ataru opštine Irig kojoj pripada i Vrdnik ima čak 7 srednjevekovnih manastira. U blizini su Sremski Karlovci stari srpski centar kulture i duhovnosti, sa najstarijom bibliotekom i bogoslovijom. U gradu su i brojne crkve, muzeji, veličanstvena barokna česma sa četiri. U blizini je Sremska Mitrovica u kojoj je arheološki lokalitet rimski grad Sirmijum.

Banja Vrdnik sportsko-rekreativni sadržaji

U Banji Vrdnik ima otvoreni olimpijski bazen, nekoliko zatvorenih bazena, sauna. U blizini je fudbalsko igrališta, pa je Banja pogodna za pripreme sportista.