Vrnjacka Banja Apartmani


Banja Badanja

Banja Badanja lokacija i položaj

Banja Badanja se nalazi u severozapadnoj Srbiji, kod sela Donje Badanje, u Jadru, u dolini reke Cernice. Smeštena je na nadmorskoj visini od 180 m u podnožju niske planine Iverak. Do Banje se dolazi magistralnim putem - Beograd - Šabac, preko Tekeriša ili putem Šabac - Loznica - Valjevo, sa skretanjem kod mesta Zavlaka. Može se koristiti i železnica do Loznice, a odatle lokalni autobuski prevoz do Banje.

Banja Badanja indikacije, lečenje i prevencija bolesti

U Banji Badanja se leče sledeće bolesti:

1. reumatska oboljenja miši’a i zglobova,
2. nervna oboljenja,
3. ginekološka oboljenja,
4. anemija i opšta slabost organizma.

Banja Badanja prirodni lekoviti faktori i lekovita svojstva

U Banji Badanja vlada umereno-kontinentalna klima. Lekovitost ovih voda su poznata iz 19 veka. Banja ima dva izvora od kojih je jedan izvor sumporovit, a jedan izvor sadrzi gvožđevitu vodu. Sumporovita voda ima jaču mineralizaciju i ona spada u hipoterme. Njena prosečna temperatura iznosi 14oC. Gvožđevita voda takođe spada u hipoterme, njena temperatura je 12oC. Ove vode se ubrajaju u slabo alkalne.

Banja Badanja manastiri, crkve, kulturno-istorijski spomeniciOrganizuju se izleti do sela Tršić gde je rođen Vuk Karadžić, do sela Tekeriša gde se nalaze spomenici posvećeni prvom svetskom ratu, zatim do manastira Tronoša.

Banja Badanja prirodne lepote

U okolini Banje Badanja se nalazi Zvorničko jezero, koje pruža uslove za pecanje i odmaranje u prirodi. U blizini banje je reka Cernica pogodna za kupanje i ribolov.